Verangi doet haar uiterste best om de gegevens op deze website zo correct en volledig mogelijk te presenteren. Omdat de informatie op deze website kan veranderen en wordt bijgewerkt, kan Verangi niet garanderen dat de gegevens altijd actueel, correct en zo volledig mogelijk worden weergegeven. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving worden veranderd. Aan gegevens op de website van Verangi kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 
Verangi aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van e-mails die worden verzonden. Op alle e-mails, of nieuwsbrieven die u via e-mail ontvangt van Verangi is deze disclaimer van toepassing.
 
Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Verangi en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen:

 

Per e-mail: info@verangi.com

Schriftelijk:
Verangi
Hoofdweg 170
9628 CT  Siddeburen